Στάμου Αναστάσιος / Professor of Civil Engineering NTUA