Παπαγιάννης Αλέξανδρος / Professor of Applied Mathematical and Physical Sciences NTUA