Μαρμαράς Νικόλαος / Professor of Mechanical Engineering NTUA