Λοϊζίδου Μαρία / Professor of Chemical Engineering NTUA