Γιάννης Λέκκας / Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών