Τσακανίκας Άγγελος / Assistant Professor of Chemical Engineering NTUA