ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ FAQ

Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος στο GreenTech Challenge '18;

Τουλάχιστον ένας η περισσότεροι συμμετέχοντες από κάθε ομάδα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή εγγεγραμμένοι στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ΕΜΠ ή να απασχολούνται με κάποιο τρόπο σε αυτό ως ερευνητές ή υποψήφιοι Διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν όριο ηλικίας.

Ποιες είναι οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτω για να λάβω μέρος στο GreenTech Challenge ‘18;

Τα άτομα που συμμετέχουν στο επιχειρηματικό σχέδιο και θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οφείλουν να διαθέτουν γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες  που απαιτούνται από το επιχειρηματικό σχέδιο.

Ποιες προυποθέσεις πρέπει να πληρεί το προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών του επιχειρηματικού σχεδίου που υποβάλλεται;

Το προκαταρκτικό πλάνο των ενεργειών του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και  εύλογο καθώς και να είναι πραγματοποιήσιμο σε εννέα έως δώδεκα μήνες με στόχο την γρήγορη τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του (proof of concept) και της αξίας του (proof of value).

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής;

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται αποδεκτές μέχρι  29.05.18.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για να γίνει δεκτό το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

Το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται πρέπει να στηρίζεται σε μιά ιδέα πρωτότυπη και καινοτόμα που επιλύει ουσιαστικές ανάγκες και αποτελεί ευκαιρία μιας εγχώριας ή διεθνούς αγοράς με ικανοποητικό μέγεθος.

Ποιος είναι ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που δικαιούται να υποβάλει η κάθε Επιχειρηματική Ομάδα.

Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής στο Πρόγραμμα με ένα μόνο επιχειρηματικό σχέδιο.

Τι ισχύει με τα πνευματικά δικαιώματα της ιδέας μου;

Η πνευματική ιδιοκτησία της ιδέας που θα αναπτυχθεί ανήκει αποκλειστικά στην συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα.

Πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής;

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει 24.01.2018 και λήγει στις 29.05.2018

Είναι υποχρεωτική η χρήση των APIs για την υλοποίηση της ιδέας μου;

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των προτεινόμενων APIs αλλά προσμετράτε θετικά στην τελική αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Εάν δεν έχω καταλήξει σε κάποια επιχειρηματικό σχέδιο, επιτρέπεται η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην τελετή έναρξης του διαγωνισμού και στα δύο boot camp training που θα γίνουν για να πάρετε ιδές και να βρείτε εταίρους στην επιχειρηματική σας ομάδα. Αν δεν υποβάλετε επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό.

Είναι εφικτή η ατομική συμμετοχή;

Αν και η συμμετοχή μεμονομένων ατόμων επιτρέπεται ,ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιχειρηματικών ομάδων έως 5 ατόμων.

Ποιός είναι ο αριθμός των ατόμων από τα οποία θα πρέπει να αποτελείται μια επιχειρηματική ομάδα;

Κάθε επιχειρηματική ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 1 εώς 5 άτομα.