ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Το GreenTech Challenge by ESU NTUA σε συνεργασία με την ECOELASTIKA (το Συλλογικό Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών) δημιουργεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού πράσινων καινοτόμων ιδεών μία νέα κατηγορία για την συλλογή, την διαχείριση και βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση των άχρηστων-χρησιμοποιημένων ελαστικών.

Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:

Ερευνητές, Μηχανικούς, Φοιτητές που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα στους τομείς του εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών.

Δήλωση Συμμετοχής έως 04.12.2019

Organized by

Powered by

Innovation Enabler

Βασικές Κατηγορίες

Ανάπτυξη εφαρμογών για την απορρόφηση των προϊόντων επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών

Προώθηση της χρήσης τρίμματος ελαστικού σε τελικά προϊόντα

Μείωση αποθεμάτων μεταχειρισμένων ελαστικών σε αποθηκευτικούς χώρους συνεργαζόμενων εταιρειών αξιοποίησης

Ειδικό βραβείο 1000 ευρώ στην καλύτερη καινοτόμα ιδέα στην κατηγορία Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών

Βραβείο
1000

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)  και στοιχεία της ETRA (European Tyre Recycling Association), περίπου 3.250.000 τόνοι ελαστικών αφαιρούνται από αυτοκίνητα και φορτηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών και χαρακτηρίζονται ως απόβλητα. Επιπλέον άλλοι 60.000-70.000 τόνοι ελαστικών αφαιρούνται από αγροτικά και άλλα οχήματα, τα οποία δεν εμπίπτουν στην οδηγία της Ε.Ε.

Τα ελαστικά των αυτοκινήτων, πέρα από το καουτσούκ το οποίο χρησιμοποιούν, περιέχουν και ποσότητες μετάλλου , όπως χάλυβας και σίδηρος, σε ποσοστό που φτάνει και το 15% του βάρους του ελαστικού που μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση στην ανακύκλωση των ελαστικών στην Ε.Ε. Πλέον, ποσοστό λιγότερο από το 18% καταλήγει σε ΧΥΤΑ, ενώ περίπου το 35% ανακυκλώνεται και ένα άλλο 35% χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας .

Στην Ελλάδα λειτουργεί συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ελαστικών από το 2004, και πανελλαδικά από το 2006. Το 2010 συλλέχθηκαν 41.520 τόνοι από τους οποίους το 63,5% ανακυκλώθηκε και το 15,8% αξιοποιήθηκε ενεργειακά εντός της Ελλάδας. Το 2015 συλλέχθηκαν 35.914 τόνοι από τους οποίους το 48,4% ανακυκλώθηκε και το 51,6% αξιοποίηθηκε ενεργειακά εντός της Ελλάδας.

Η μη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ελαστικών έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τους σε ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα, λόγω του όγκου τους, να επέρχεται ταχύτερος κορεσμός των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Επιπλέον χάνονται πολύτιμα υλικά, όπως καουτσούκ και χάλυβας, τα οποία έχουν πολλές χρήσεις και μπορούν να υποκαταστήσουν άλλα υλικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της ETRA απαιτούνται 121.000 μονάδες ενέργειας για την παραγωγή 1 κιλού νέου καουτσούκ αλλά μόλις 2.200 μονάδες ενέργειας για την παραγωγή 1 κιλού τρίμματος από ανακυκλωμένο καουτσούκ . Το αποτέλεσμα είναι να παράγονται 4,35 τόνοι CO2  από τη διαδικασία παραγωγής φυσικού καουτσούκ αλλά μόλις 97 κιλά COγια την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ανακυκλωμένου καουτσούκ. Επομένως το όφελος είναι διπλό τόσο για την αποφυγή της διόγκωσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, όσο και για τη διαδικασία βιώσιμης διαχείρισης των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

1. Μικρή απορρόφηση προϊόντων από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών σε τελικές εφαρμογές
2. Περιορισμένες χρήσεις/ εφαρμογές προϊόντων και παραπροϊόντων επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών (κύριοι τομείς: τεχνητοί χλοοτάπητες γηπέδων
3. Ελαστικά δάπεδα ασφαλείας σε σχολεία και παιδικές χαρές
4. Χαμηλές τιμές παραγόμενων υλικών από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών (π.χ. τρίμμα ελαστικού, μέταλλα, κλπ.) στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά
5. Έλλειψη έργων πολιτικού μηχανικού όπου θα μπορούσαν να απορροφηθούν μεγάλες ποσότητες προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών (π.χ. τροποποίηση ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού, ζώνες αποστράγγισης στραγγισμάτων σε έργα κατασκευής ΧΥΤΑ και αποκατάστασης ΧΑΔΑ, κλπ.)
6. Μικρό ποσοστό ενεργειακής αξιοποίησης ελαστικών στην Ελλάδα (μόλις 1 –2 τσιμεντοβιομηχανίες)

Στόχοι και τράπεζα ιδεών για τους διαγωνιζόμενους

 

  1. Ανάπτυξη εφαρμογών για την απορρόφηση των προϊόντων επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών
  2. Τρόποι διείσδυσης σε νέες αγορές και δημιουργία θέσεων εργασίας για την διοχέτευση των προϊόντων επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία

 

  1. Ανάπτυξη λύσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των υλικών που παράγονται από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών με στόχο τη συμμόρφωση ως προς τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας
  2. Δημιουργία νέων κινήτρων σε τεχνικές εταιρείες με στόχο την προώθηση της χρήσης τρίμματος ελαστικού σε τελικά προϊόντα (π χ τροποποιημένη άσφαλτος, δάπεδα ασφαλείας, ελαστικά πλακάκια, κλπ
  3. Ανάδειξη νέων διαδικασιών ενθάρρυνσης της χρήσης μεταχειρισμένων ελαστικών σε έργα Πολιτικού Μηχανικού