ΦΑΣΗ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ

Η αξιολόγηση των καινοτόμων ιδεών γίνεται από ερευνητές της Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ καθώς και από εξιδεικευμένες startups όπως η Mantis Business Innovation (Επιχειρηματική και Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση), η ChainProof.ai (Επικύρωση Τεχνολογίας) και η Owiwi (Αξιολόγηση Ομάδας).

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Επιχειρηματικό Σχέδιο (50%)

a.Τεκμηρίωση, Καινοτομία, Τεχνολογική προσέγγιση, Πληρότητα, Μέγεθος προβλήματος που λύνει

b.Είδος της αγοράς, μέγεθος της αγοράς, ανταγωνισμός

c. Ωριμότητα της ιδέας, πνευματικά δικαιώματα, Αδειοδότηση

2. Επιχειρηματική Ομάδα (35%)

a.Σύνθεση της ομάδας

b.Συμπληρωματικές Ικανότητες

c.Εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία

d.Τεστ Owiwi

3. Τεχνοοικονομική Ανάλυση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (15%)

a.Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

b.Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας

Η λήξη των υποβολών είναι στις 29 Απριλίου, ώρα 20:00. Μετά την αξιολόγηση των καινοτόμων σχεδίων προκρίνονται στην ημιτελική φάση του τριήμερου διαγωνισμού οι 40 καλύτερες ομάδες. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις 07 Μαΐου.

.

ΦΑΣΗ 2 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι προκριθείσες προτάσεις της φάσης αξιολόγησης 1, συμμετέχουν στον τριήμερο διαγωνισμό του GreenTech Challenge by ESU NTUA, όπου θα παρουσιάσουν την ιδέα τους σε επιτροπή κριτών την οποία θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η παρουσίαση θα διαρκεί 6 λεπτά (3 λεπτά παρουσίαση και 3 λεπτά ερωτήσεις). Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει ως εξής:

Τελική Βαθμολογία= (Βαθμολογία κριτών) Χ 60% + (Βαθμολογία φάσης 1) Χ 40%

Μετά την αξιολόγηση των καινοτόμων σχεδίων προκρίνονται στην τελική φάση του τριήμερου διαγωνισμού οι 10 καλύτερες ομάδες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 2ης φάσης αξιολόγησης θα γίνει την Κυριακή 06 Μαΐου και ώρα 17:00.

ΦΑΣΗ 3 ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι προκριθείσες προτάσεις της φάσης αξιολόγησης 2, συμμετέχουν στον τελικό, όπου θα παρουσιάσουν την ιδέα τους σε επιτροπή κριτών την οποία θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η παρουσίαση θα διαρκεί 10 λεπτά (5 λεπτά παρουσίαση και 5 λεπτά ερωτήσεις). Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει ως εξής:

Τελική Βαθμολογία= (Βαθμολογία κριτών) Χ 40% + (Βαθμολογία φάσης 2) Χ 50% + (Βαθμολογία Κοινού) Χ 10%