Επιλέξτε σε ποια από τις δύο κατηγορίες του διαγωνισμού θέλετε να συμμετάσχετε, ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται η ομάδα σας.